28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : โค-โลคัล(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 72/335 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-677-6594-5
โทรสาร : 02-677-6595
เว็บไซท์ : www.sameskybooks.org