28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 120/8 ซ.สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-261-3780-1
โทรสาร : 02-261-3782
เว็บไซท์ : www.cwmagazine.com