28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อี ไอ สแควร์ พับลิชชิ่ง(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 143/2 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02-539-3373
โทรสาร : 02-539-3379
เว็บไซท์ : www.publishing.iesquare.com