28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เอ็กซซิสมีเดียแวร์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 29/421 ม.4 ถ.รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ : 089-666-0059
โทรสาร : 02-970-9024
เว็บไซท์ : -