28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท (บริษัท จำกัด )
ที่อยู่ติดต่อ : 2387 ชั้น4 อาคารรวมทุนพัฒนา ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 02-718-1821
โทรสาร : 02-718-1831
เว็บไซท์ : www.expernetbooks.com