28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เอ็กซพลอเรอร์ ชาแนล(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 3476/5 ซ.ลาดพร้าว 138 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-377-5370-2
โทรสาร : 02-734-0653
เว็บไซท์ : www.natureexplorer.net