28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เอ-บุ๊ค ดีสทริบิวชั่น(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 99/44 ซ.ติวานนท์ 4 ถ.ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-968-9337
โทรสาร : 02-968-9511
เว็บไซท์ : www.thisisabook.com