28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 55,57 ซ.พระรามที่ 3 ซ.53 บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-294-8777
โทรสาร : 02-294-8787
เว็บไซท์ : www.misbook.com