28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 225 ถ.ประชาชื่น ซ.37 (นพเก้า 5) บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ : 02-922-3253-5
โทรสาร : 02-922-3253-5
เว็บไซท์ : -