28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แอ็ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 1/155-157 ถ.พระราม 2 บางมด จอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์ : 02-814-3688
โทรสาร : 02-874-2122
เว็บไซท์ : www.amsbook.com