28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : โอเชี่ยน บุ๊ค มาร์ท(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 70/1 ม.5 ซ.กระทุ้มล้ม 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 กระทุ้มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 02-622-1020-7
โทรสาร : 02-224-6483
เว็บไซท์ : -