28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : โอเชี่ยน มีเดีย(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 600/438 ม.14 ถ.พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-536-6387-8
โทรสาร : 02-536-7137
เว็บไซท์ : www.oceanmedia.co.th