28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : โอม อนิเมชั่น(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 44 ซ.สิรินธร 4 ถ.สิรินทร บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-435-4753
โทรสาร : 02-434-4744
เว็บไซท์ : www.ohm-comic.com