28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 200 ม.4 ชั้น 5 ห้อง 514 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-962-1081
โทรสาร : 02-962-1084
เว็บไซท์ : www.infopress.co.th