28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 41/2-3 ถ.พระราม 9 (ซ.33) หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-719-8140
โทรสาร : 02-717-2484
เว็บไซท์ : www.ionicintertrade.co.th