28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ฮอบบี้ บุ๊คส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 74 ถ.นครสวรรค์ วัดโสมนัส ป้อมปราบ กทม. 10100
โทรศัพท์ : 02-281-1961, 02-282-6964
โทรสาร : 02-281-1146
เว็บไซท์ : -