28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : จิ๊กซอว์(สำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 52/3-4 ซ.นาคบำรุง ถ.บำรุงเมือง คลองมหานาค ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-225-6675-6
โทรสาร : 02-224-9254
เว็บไซท์ : www.witty.net/jixsaw.