28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : จี เอ็มเอ็มไทมส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 50 ตึก Gmm Grammy place ชั้น16 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-669-8585
โทรสาร : 02-669-8479
เว็บไซท์ : www.gmmgrammy.com