28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แชงกรี-ลา เพรส(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 159/1 ถ.เทศบาลเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-953-9457
โทรสาร : 02-954-4957
เว็บไซท์ : www.travelguidemag.net