28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ไซเบอร์ ฟิช มีเดีย(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 260/16 บ้านสวนสุขุมวิท อ่อนนุช 46 สวนหลวง สวนหลวง กทม.10250
โทรศัพท์ : 02-752-6697
โทรสาร : 02-752-6695
เว็บไซท์ : www.cyberfishmedia.com