27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป(บริษัท จำกัด )
ที่อยู่ติดต่อ : 40/407 ม.รินดา ถ.นวลจันทร์ 24 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 02-946-2422-4
โทรสาร : 02-519-2982
เว็บไซท์ : www.nabaanwannagum.com