28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ณ เพชรสำนักพิมพ์/ เฌ.เดียมอง(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 66/738 ม.5 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02-861-9511-2
โทรสาร : 02-861-9511
เว็บไซท์ : www.napetch.com