28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ดวงกมล (2520) (บริษัท สำนักพิมพ์ จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 212 ถ.งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-580-9910
โทรสาร : 02-580-9910
เว็บไซท์ : www.dk.co.th