27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ดิ๊กอิทอัพ (บริษัท จำกัด )
ที่อยู่ติดต่อ : 72/301 ซ.เอกไพลิน ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-965-5700
โทรสาร : 02-965-5701
เว็บไซท์ : www.digitup.net