28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เดย์ โพเอทส์ /a day /abook(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 3 ซ.เจริญมิตร ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-726-9996#11
โทรสาร : 02-726-9996#23
เว็บไซท์ : www.daypoets.com/abook