28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เดอะบุ๊คเชสท์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 240 สยามสแควร์ ซ.2 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-658-1874, 02-251-1764
โทรสาร : 02-658-1875
เว็บไซท์ : www.bookchestonline.com