28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เดอะบุคส์(บริษัท สำนักพิมพ์ จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 93 ซ.เพชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-467-5080
โทรสาร : 02-467-5081
เว็บไซท์ : -