28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เดอะ รีดเดอร์ เฮ้าส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 37 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-653-7555
โทรสาร : 02-653-7557
เว็บไซท์ : www.genensis.co.th