28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)(บริษัท จำกัด/สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี)
ที่อยู่ติดต่อ : 496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-685-2254-55
โทรสาร : 02-685-2296-99
เว็บไซท์ : www.dmgbooks.com