การประกวดหนังสือดีเด่น
28 มกราคม 2564 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ประเภท   

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2516
  หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น เขาสู้เพื่อเสรีภาพ
รางวัลชมเชย หมอแมกไซไซ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
รางวัลชมเชย นรชาติ
รางวัลชมเชย ทางแห่งความดี
  หนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน
รางวัลดีเด่น ลูกไก่แสนสวย
  หนังสือสำหรับเด็กโต
รางวัลดีเด่น วัฒนธรรมโบราณที่บ้านเชียง
  หนังสืออนุสรณ์
รางวัลดีเด่น สมานมิตร16
รางวัลชมเชย ราชินี 16
รางวัลชมเชย เทพศิรินทร์ 16