การประกวดหนังสือดีเด่น
28 มกราคม 2564 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ประเภท   

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2519
  หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น ศิลปชาวบ้าน
รางวัลชมเชย คุยกับหมอเรื่องลูก
รางวัลชมเชย ประเพณีและไสยเวทวิทยาในขุนช้างขุนแผน
รางวัลชมเชย ศศิวิมลท่องเที่ยว
  หนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น ลูกอีสาน
รางวัลดีเด่น อยู่กับก๋ง
รางวัลชมเชย บันทึกของครูประชาบาล
รางวัลชมเชย รัฐมนตรีหญิง
รางวัลชมเชย พระจันทร์สีน้ำเงิน
  หนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน
รางวัลดีเด่น หวานอยู่ไหน
  หนังสือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย หนูบ้านหนูนา
รางวัลชมเชย ดาบวิเศษ
รางวัลชมเชย สัตว์มีประโยชน์
  หนังสือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลดีเด่น เรื่องสั้นชนบท