การประกวดหนังสือดีเด่น
28 มกราคม 2564 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ประเภท   

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2525
  หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น ศิลปะน่ารู้ในสองศตวรรษ
รางวัลชมเชย คู่มือก่อนเข้าครัว
รางวัลชมเชย แลหลังจีน
รางวัลชมเชย เลาะยุโรป
  หนังสือนวนิยาย
รางวัลชมเชย เจ้าฟ้า
รางวัลชมเชย ตะวันไม่เคยเลยลับ
รางวัลชมเชย หนังหน้าไฟ
  หนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลชมเชย เยิรพระเกียรติกษัตราธิราชแห่งบรมราชจักรีวงศ์
  หนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)
รางวัลดีเด่น หมา ลา แพะ ข้ามสะพาน
รางวัลชมเชย รับไม่อั้น
รางวัลชมเชย สูง-เตี้ย
รางวัลชมเชย หนูป๋อมแจ่มใส
  หนังสือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี)
รางวัลดีเด่น หมีใหญ่ผจญภัย
รางวัลชมเชย ดวงอาทิตย์
รางวัลชมเชย นกนางแอ่น
รางวัลชมเชย ฤทธิ์ราหู
  หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (บันเทิงคดี)
รางวัลดีเด่น ลูกป่า
รางวัลชมเชย จดหมายถึงลูก
รางวัลชมเชย บองหลา
  หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (สารคดี)
รางวัลชมเชย เปลือกหอยของไทย
รางวัลชมเชย เมืองไทย
รางวัลชมเชย สมุดภาพลายไทย ชุด สัตว์หิมพานต์
  หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (คำประพันธ์)
รางวัลชมเชย หญิงดี
  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น ซอยฟักแฟง
รางวัลชมเชย แก้วสารพัดนึก
รางวัลชมเชย โลมาเพื่อนแก้ว
  หนังสือสวยงาม
รางวัลดีเด่น พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
รางวัลชมเชย บ้านในฝัน
รางวัลชมเชย ไม้ประดับกับสวนแสนสวย
รางวัลชมเชย วิวัฒนาการบอนสี