การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ประเภท   

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2525
  หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น ศิลปะน่ารู้ในสองศตวรรษ
รางวัลชมเชย คู่มือก่อนเข้าครัว
รางวัลชมเชย แลหลังจีน
รางวัลชมเชย เลาะยุโรป
  หนังสือนวนิยาย
รางวัลชมเชย เจ้าฟ้า
รางวัลชมเชย ตะวันไม่เคยเลยลับ
รางวัลชมเชย หนังหน้าไฟ
  หนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลชมเชย เยิรพระเกียรติกษัตราธิราชแห่งบรมราชจักรีวงศ์
  หนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)
รางวัลดีเด่น หมา ลา แพะ ข้ามสะพาน
รางวัลชมเชย รับไม่อั้น
รางวัลชมเชย สูง-เตี้ย
รางวัลชมเชย หนูป๋อมแจ่มใส
  หนังสือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี)
รางวัลดีเด่น หมีใหญ่ผจญภัย
รางวัลชมเชย ดวงอาทิตย์
รางวัลชมเชย นกนางแอ่น
รางวัลชมเชย ฤทธิ์ราหู
  หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (บันเทิงคดี)
รางวัลดีเด่น ลูกป่า
รางวัลชมเชย จดหมายถึงลูก
รางวัลชมเชย บองหลา
  หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (สารคดี)
รางวัลชมเชย เปลือกหอยของไทย
รางวัลชมเชย เมืองไทย
รางวัลชมเชย สมุดภาพลายไทย ชุด สัตว์หิมพานต์
  หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (คำประพันธ์)
รางวัลชมเชย หญิงดี
  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น ซอยฟักแฟง
รางวัลชมเชย แก้วสารพัดนึก
รางวัลชมเชย โลมาเพื่อนแก้ว
  หนังสือสวยงาม
รางวัลดีเด่น พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
รางวัลชมเชย บ้านในฝัน
รางวัลชมเชย ไม้ประดับกับสวนแสนสวย
รางวัลชมเชย วิวัฒนาการบอนสี