การประกวดหนังสือดีเด่น
28 มกราคม 2564 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ประเภท   

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532
  หนังสือสารคดี
รางวัลชมเชย วรรณพินิจ กฤษณา อโศกสิน
  หนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น ชี้ค
รางวัลชมเชย แก่นกระพี้
รางวัลชมเชย ถ่านเก่าไฟใหม่
รางวัลชมเชย เส้นไหมสีเงิน
  หนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลดีเด่น จำเลยไม่พูด
รางวัลชมเชย ขวัญใจเจ้า
รางวัลชมเชย เผดิมดาวพราวพร่างฟ้า
รางวัลชมเชย สร้อยสันติภาพ
  หนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น ใต้ผืนน้ำ
รางวัลชมเชย ของแถม
รางวัลชมเชย ฟ้าหมาดฝน
รางวัลชมเชย ละครทันสมัย
  หนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน (อายุ 3-5 ปี)
รางวัลดีเด่น ของเล่นเดินทาง
รางวัลชมเชย ช่วยหนูด้วย
รางวัลชมเชย แม่ช้างใจอารี
รางวัลชมเชย หนูแพงรวยเพื่อน
  หนังสือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี (บันเทิงคดี)
รางวัลดีเด่น ไม่อยากเป็นควาย
รางวัลชมเชย ขนฟูกับหูตั้ง
รางวัลชมเชย เจ้ากบปากกว้าง
รางวัลชมเชย เมล็ดข้าวสีทอง
  หนังสือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี (สารคดี)
รางวัลดีเด่น ถุงทอง
รางวัลชมเชย บางแสน (ชุดนกหนูเที่ยวทะเล)
รางวัลชมเชย แมงเอ๋ยแมวเหมียว
รางวัลชมเชย สวนมะม่วงจากดวงดาว
  หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (สารคดี)
รางวัลดีเด่น หุบเขากินคน
รางวัลชมเชย ความภูมิใจของลอย
รางวัลชมเชย มุกดากับสาหร่าย
รางวัลชมเชย เมฆสีเงิน
รางวัลดีเด่น ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
รางวัลชมเชย เรือยาว
รางวัลชมเชย สัตว์ชายฝั่งทะเลไทย
รางวัลชมเชย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
  หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี (คำประพันธ์)
รางวัลดีเด่น ปรายปีกรัก
รางวัลชมเชย ปีกสองแห่งความรัก
  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น คลองน้ำใส
รางวัลชมเชย ไก่ป่าไก่บ้าน
รางวัลชมเชย นิตยสารการ์ตูนเบบี้
รางวัลชมเชย นิตยสารการ์ตูนสวนเด็ก
  หนังสือสวยงามทั่วไป
รางวัลดีเด่น ศิลปะการแต่งผัก
รางวัลชมเชย ตุ๊กตาบางกอกดอลล์:ฑูตสันถวไมตรีตัวน้อยๆ
รางวัลชมเชย ไม่อยากเป็นควาย
รางวัลชมเชย ลายปูนปั้นมัณฑนศิลป์อันเลิศแห่งสยาม
  หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น คู่มืองานกระดาษ
รางวัลชมเชย เมล็ดข้าวสีทอง
รางวัลชมเชย สิรสาเนื้อทอง
รางวัลชมเชย หมีน้อยเข้าเมือง