การประกวดหนังสือดีเด่น
24 พฤศจิกายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ประเภท   

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549
  หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น พ่อบ้านทำครัว
รางวัลชมเชย (จากคลองด่านถึงเชียงดาว) ความจริงที่หายไป
รางวัลชมเชย ดวงตาอันดามัน
รางวัลชมเชย เพชร
  หนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น เขียนฝันด้วยชีวิต
รางวัลชมเชย กาษา นาคา
รางวัลชมเชย ในวารวัน
รางวัลชมเชย ฤดูดาว
  หนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลดีเด่น มือใดดูแลแม่โพสพ
รางวัลชมเชย วงจรแห่งกาลเวลา
  หนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น อุบัติการณ์
รางวัลชมเชย นิทานกลางแสงจันทร์
  หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
รางวัลดีเด่น หงษ์น้อยหัดบิน
รางวัลชมเชย ดนตรีไทยใจหรรษา
รางวัลชมเชย ลูกไม้ไกลต้น
  หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (บันเทิงคดี)
รางวัลชมเชย การเดินทางของลูกยาง
  หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี)
รางวัลชมเชย ความลับของเด็กเกเร
รางวัลชมเชย เด็กหญิงแห่งกลางคืน
รางวัลชมเชย ต้นโย้งในสายลม
  หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี)
รางวัลดีเด่น ที่บ้านย่า
รางวัลชมเชย วรรณกรรมจากแสตมป์
  หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (คำประพันธ์)
รางวัลชมเชย ร้อยถ้อย ทายคำ เล่ม 1 ก ไก่กังขา
  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
รางวัลดีเด่น สังข์ทอง (ฉบับการ์ตูน)
รางวัลชมเชย สุภาพบุรุษชื่อ กุหลาบ สายประดิษฐ์
รางวัลชมเชย ทศชาติชาดก ตอน พระเตมีย์
รางวัลชมเชย พระนเรศวรและพระเอกาทศรถ 2 กษัตริย์ผู้ปราบหงสาวดี
  หนังสือสวยงามทั่วไป
รางวัลดีเด่น ภาพถ่ายแนวศิลปะ มุมมองของยรรยง โอฬารระชิน
รางวัลชมเชย ปั้นชา เสน่หางานศิลป์แห่งดินปั้น
รางวัลชมเชย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ปูชนียธาตุอันเป็นที่สุดแห่งการสักการบูชา
รางวัลชมเชย Beautiful Nail เล็บสวย
  หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
รางวัลชมเชย ดนตรีไทยใจหรรษา
รางวัลชมเชย เจ้าฟ้าเจ็ดสี
รางวัลชมเชย บ้านน้อยในฝัน
  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
รางวัลดีเด่น สังข์ทอง
  หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
รางวัลดีเด่น หงส์น้อยหัดบิน