การประกวดหนังสือดีเด่น
28 มกราคม 2564 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ค้นหาชื่อเรื่อง   
ประเภท   

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557
  หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
รางวัลชมเชย นกน่ารักน่ารู้
รางวัลชมเชย เมื่อวัยเด็ก WHEN I WAS YOUNG
รางวัลชมเชย หน้าหนึ่งในสยาม ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์
  หนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น จับต้นมาชนปลาย
รางวัลชมเชย ผีเสื้อที่บินข้ามบึง
รางวัลชมเชย ไม้นอกกอ
รางวัลชมเชย อันเกิดแต่ดวงจิต...อธิษฐาน
  หนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลดีเด่น รวมบทกวี โคลงบ้านโคลงเมือง
รางวัลชมเชย ผู้กลับใจ
รางวัลชมเชย ฝากหัวใจในแผ่นดิน
รางวัลชมเชย รวมบทกวี ก่อนกาลจักกลายกลืน
  หนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน
รางวัลชมเชย ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ
รางวัลชมเชย เสือกินคน
รางวัลชมเชย หญิงเสาและเรื่องราวอื่น
  หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
รางวัลดีเด่น ช้าง ช้าง ช้าง
รางวัลชมเชย ข้าวเม่าเขาแหลม
รางวัลชมเชย ไข่ของใคร
รางวัลชมเชย หัวใจดวงอุ่น
  หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (บันเทิงคดี)
รางวัลดีเด่น ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ
รางวัลชมเชย ของขวัญแด่พระราชา
รางวัลชมเชย ท้องนา...ฟ้าสีสวย
รางวัลชมเชย พ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดี
  หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (สารคดี)
รางวัลชมเชย ขุมทรัพย์บนผนัง
รางวัลชมเชย เต่าต้วมเตี้ยม
รางวัลชมเชย เห็ดฟาง
  หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี)
รางวัลดีเด่น อาม่าบนคอนโด
รางวัลชมเชย ม้อนน้อยที่รัก
รางวัลชมเชย เมื่อกางปีกแล้ว...ก็ต้องบิน
  หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี)
รางวัลดีเด่น ราชาสถาน
รางวัลชมเชย รักและรักษ์บางกอกน้อย
รางวัลชมเชย เรื่องสะเทือนไต
รางวัลชมเชย เลห์ ลาดักห์ LITTLE TIBET
  หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บทร้อยกรอง)
รางวัลชมเชย แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แผ่นดินหนองจอก
  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป
รางวัลชมเชย รามเกียรติ์ ปฐมบท
รางวัลชมเชย อินดง อินเดีย INDIA DIARY
รางวัลชมเชย YELLOW SUN BEGINS
  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน ตำนานไซอิ๋ว
รางวัลชมเชย เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน อสูรโลกล้านปี
รางวัลชมเชย ไทย THAILAND
รางวัลชมเชย พระราหุล
  หนังสือสวยงามทั่วไป
รางวัลดีเด่น พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รางวัลชมเชย แกงไทย
รางวัลชมเชย เทวสถานมรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย
รางวัลชมเชย ประยุรวงศานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ “เขามอ” วัดประยุรวงศาวาส
  หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น รามเกียรติ์ ปฐมบท
รางวัลชมเชย คนต่อเทียน
รางวัลชมเชย ช้าง ช้าง ช้าง
รางวัลชมเชย เล่นด้วยกันสนุกจัง