การประกวดหนังสือดีเด่น
12 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2534

นิตยสารการ์ตูนสวนเด็ก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2533
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 953 ครั้ง