การประกวดหนังสือดีเด่น
12 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2534

นิตยสารการ์ตูน "บ้านเด็ก"

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์ "บ้านเด็ก"
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สำนักพิมพ์ "บ้านเด็ก"
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ "บ้านเด็ก"
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2533
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 960 ครั้ง