การประกวดหนังสือดีเด่น
12 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2534

90 พรรษา แม่ฟ้าหลวง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ คุณหญิงเทพิน วงศ์วิทยา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ปรีชา ฉัตระเนตรฟ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ 
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด2533
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 967 ครั้ง