การประกวดหนังสือดีเด่น
12 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2534

สิ่งพิมพ์คลาสสิค

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นิตยาสาร"สารคดี" ในนามของบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด และ อเนก นาวิกบูล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม จำนง ศรีนวล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สกล เกษมพันธ์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ 
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ วิคเตอรี่ เพาเวอร์พอยท์2533
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 787 ครั้ง