การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2535

การแกะสลักผักสดและผลไม้

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์  อาภา จลจิตต์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ปรีชา กาบแก้ว
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปรีชา กาบแก้ว
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรพิพัฒน์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ทิพยวิสุทธิ์2534
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1058 ครั้ง