การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2535

ชุดจิตกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดไชยทิศ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ น.ณ ปากน้ำ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สำเร็จ จารุอมรจิต
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน จำนง ศรีนวล
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด2534
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 958 ครั้ง