การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2535

ดอกไม้สด

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชุมสาย สวรสิริ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม วิลาวัลย์ วิสุทธิ์ศักดิ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ฝ่ายภาพนิตยาสารงานฝีมือ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ พนิดา ชอบวณิชชา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2534
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 822 ครั้ง