การประกวดหนังสือดีเด่น
28 กันยายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2536

ก่อนจะไม่มีลมหายใจสำหรับพรุ่งนี้

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วันชัย ตันติวิทยาพัทักษ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สกล เกษมพันธุ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สารคดี
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2535
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 950 ครั้ง