การประกวดหนังสือดีเด่น
24 กันยายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2536

หนูจ๋า

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2535
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1014 ครั้ง