การประกวดหนังสือดีเด่น
24 กันยายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2536

เขาชื่อก้อง-ป๋องผู้กล้า

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สวัสดิ์ สุวรรณอักษร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พีระ ภูศิริวัฒน์กุล และธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท หนังสือสายน้ำ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2535
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 991 ครั้ง