การประกวดหนังสือดีเด่น
28 กันยายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2536

ศิลปะไม้แกะสลัก สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สิงห์คม บริสุทธิ์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์เริงรมย์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์ เจ ฟิล์ม โปรเซส2535
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 948 ครั้ง