การประกวดหนังสือดีเด่น
28 กันยายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2536

ราชินีแห่งไม้น้ำ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ คุณหญิงคณิตา เลชะกุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ปรีชา ฉัตระเนตร และสนิท เผือกพันธ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน คุณหญิงคณิตา เลชะกุล
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ มูลนิธิสวนหลวง ร.9
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด2535
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 865 ครั้ง