การประกวดหนังสือดีเด่น
24 กันยายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2536

การประดิษฐ์และสร้างสรรค์กระดาษ 3 มิติ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุธาทิพย์ อิ่มสำราญ และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม มงคล เปลี่ยนบางช้าง
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ประภาส สรณคมน์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด2535
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1009 ครั้ง