การประกวดหนังสือดีเด่น
28 กันยายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2536

มดดำจ้อย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ธันธิกา ทรรภดิษ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ไชยานันท์-จันทรา
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ไชยานันท์-จันทรา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน (ในนามบริษัท วิริยุรกิจ จำกัด )
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ศรีบุญอุสาหกรรมการพิมพ์2535
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1110 ครั้ง