การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2537

ประสาทเขาพระวิหาร : ศาสนบรรพตที่โดดเด่นที่สุดในภาคพื้นเอเซียอาคเนย์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ หม่อมราชวงศสุรียวุฒิ สุขสวัสดิ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ และ ปองลิขิต ยวดยง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2536
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 926 ครั้ง